Fineto kasutustingimused

Kasutustingimused kehtivad alates 29.12.2020 ning on kooskõlas Eesti riigi seadusandlusega.

1. Üldsätted

1.1. Antud kasutustingimused reguleerivad veebilehe fineto.ee kasutamist.

1.2. Veebilehe omanik on Fineto OÜ (registrikood 16077588, aadress Maakri 19, Tallinn, Eesti Vabariik, e-post info@fineto.ee).

1.3. Käesolevad tingimused kehtivad veebilehe Finote.ee kasutajata ja Fineto vahel. Fineto.ee keskonnas laenutaotluse esitamine kinnitab, et Kasutaja nõustub Kasutustingimustega.

2. Laenutaotluse esitamine

2.1. Laenutaotluse saab esitada Eestis registreeritud ettevõtte juhatuse liikmed, või antud ettevõtte ametlikud esindajad.

2.2. Veebilehel oma laenutaotlusele pakkumiste saamine on Kasutajale tasuta. Laenutaotlus ei kohusta Kasutajat pakkumiseid vastu võtma.

2.3. Laenutaotluse kõik kohustuslikud väljad tuleb täita õigete andmetega. Vajadusel on võimalik lisainfo saata e-maili teel: info@fineto.ee.

2.4. Koos laenutaotlusega peab Kasutaja esitama tagatiseks pakutava kinnisavara hindamisakti (soovituslikult vähem kui 6 kuud vana).

2.5. Laenutaotluse esitamisega kinnitab Kasutaja, et esitatud andmed on õiged. Vale või puudulike andmete esitamine ei võimalda täpseid indaktiivseid pakkumisi ning tegelik pakkumine või laenuotsus võib sellest olulisel määral erineda.

3. Laenutaotluse töötlemine

3.1. Veebilehel taotluse esitaja on teadlik ja nõus, et Fineto edastab Veebilehel esitatud taotluse edasi kõikidele Fineto partneriteks olevatele laenupakkujatele, eesmärgiga leida taotluse esitajale sobiv lahedus.

3.2. Fineto meeskond võib taotluse esitajaga ühendust võtta ning paluda andmete või dokumentide täpsustamist.

4. Laenupakkumised

4.1. Laenupakkumised tehakse Laenuandjate poolt, Fineto ainult edastab need pakkumised taotluse esitajale. Laenuandjad vastutavad taotluse esitaja andmete kogumise ja kontrollimise eest.

4.2. Laenuandjad esitavad laenutaotluses sisestatud andmetele vastavalt indikatiivse pakkumise ja selle olulised tingimused.

4.3. Fineto kuvab Kasutajale suunatud laenuandjate pakkumiseid emailile saadetud privaatse URL vahendusel.

4.4. Laenupakkumiste näol on tegemist indikatiivsete pakkumistega, mis ei ole siduvad ning võivad muutuda.

5. Laenulepingu sõlmimine ja täitmine

5.1. Laenupakkumiste vahel valib Kasutaja endale sobiva pakkumise, peale seda saab Kasutaja valitud Laenuandjalt 24 tunni jooksul vajalikud juhised edasistest tegevustest. Peale seda kui Kasutaja on valinud sobiva indikatiivse laenupakkumise, suhtleb ta edasi otse antud Laenuandjaga.

5.2. Fineto ei esinda laenuandjat lepingute sõlmimisel või otsuste tegemisel. Laenuleping sõlmitakse otse laenuandja ja Kasutaja vahel kokkulepitud tingimustel.

5.3. Laenuandjal on enne laenulepingu sõlmimist õigus võtta taotluse esitajaga ühendust et, küsida taotluses esitatud andmete või dokumentide täpsustamist.

5.4. Laenuandjad vastutavad täielikult ja ainuisikuliselt, et kliendiga sõlmitud laenulepakkumine vastaks õiguslikult kõikidele nõuetele.

5.5. Fineto ei vastuta sõlmitud laenulepingu täitmise eest. Laenu väljastab laenuandja vastavalt tingimustele laenulepingus. Laenulepinguga seotud teated ja võimalikud pretensioonid, tuleb edastada Laenuandjale otse.

6. Isikuandmete töötlemine

6.1. Fineto edastab laenutaotluses olevad isikuandmed ning kogu muu informatsiooni kolmandatele osapooltele ainult ühe eesmärgiga, leida Kasutajale kõige sobilikum Laenuandja.

6.2. Enne Veebilehe kasutamist tuleb Kasutajal tutvuda Fineto privaatsuspoliitikaga.

7. Fineto vastutuse piirangud

7.1. Fineto ei vastuta mitte ühelgi juhul, mis iganes võimalike kahjude eest.

7.2. Mitte ühelgi juhul ei võta Fineto vastutust mistahes kaudse kahju eest.

7.3. Fineto on õigus piirata ligipääsu vastavalt vajadusele. Näiteks, et teostada hooldustöid, uuendusi või muudatusi.

7.4. Laenutaotluse täitmisel on oluline, et taotleja avaldab taotluses üksnes korrektseid andmeid, et Laenuandjad oleksid võimelised tegema võimalikult täpseid indikatiivsed laenupakkumised.

8. Kasutustingimuste muutmine

8.1. Fineto jätab endale õiguse Kasutustingimusi ühepoolselt muuta.

Kehtiv alates 29.12.2020