Kas Sinu ettevõte on koroona 3. laineks valmis?

„Fineto laenumaaklerite hinnangul on eduka ettevõtluse aluseks katkematu rahavoog ning oskus suunata oma investeeringud õigesse kohta!“

Äritegevuses tasub alati olla valmis ootamatusteks ning eriti kõnekas on see soovitus olukorras, kus maailm pidevalt muutub. Koroonast tingitud keerulist situatsiooni silmas pidades on fookuses ettevõtete võimalused kehtivas turusituatsioonis oma äri siiski kasvatada, või sõltuvalt tegevusvaldkonnast, keeruline aeg üle elada. Konservatiivsus on märksõna, mille poole majandus ebastabiilses keskkonnas paratamatult liigub ning on igati mõistetav, et liigseid riske ei soovitata avalikult võtta.

Praegune ettevõtluskeskkond, eriti majanduse aspektist vaadelduna, on küllaltki tuline ning ebakindel samaaegselt, mis tähendab, et ettevõtte kasvatamiseks tehtavateks pingutuseks võib kuluda tavapärasest kordades rohkem energiat ja mis seal salata, ka julgust. Mäletatavasti ei olnud paljudele ettevõtetele koroona esimesed lained kõige lihtsamad, kuid kui arvestada neid väärtuslikke kogemusi, mis sellest perioodist kaasa said võetud, peaks ettevalmistus järgmiseks laineks kulgema sedavõrd libedamalt.

Ettevõtte pääseteeks võiks kujuneda mõni finantseerimisteenus, kuid tuleb arvestada, et rahaga seonduvad otsused ei ole kerged tulema. Laenuotsuse tegemine on sageli varasemaga võrreldes reserveeritum ning seda mitte üksnes laenu pakkujate, vaid ka ettevõtete endi poolt. Etteheiteid ei saa siin teha kummalegi osapoolele, sest vastutustunne kaalub üle riski ning mõnes mõttes ongi reserveeritus ainuõige viis tulevikku arvestades sellesse olukorda suhtuda. Samas tuleks meeles pidada, et liiga range piiratus ei tohiks takistada heade, rahast inspireeritud võimaluste vaatevälja.

Hüpoteeklaen, mis oma olemuselt on loodud äritegevuse toetamiseks võib esmapilgul tunduda üle pakutud lahendusena, kuid mõttena tasub siiski kaalumist. Kinnisvara hind on hetkel laes ehk buumib ning see võib olla üllatavalt soodne võimalus, mis päästab ettevõtte kriitilises perioodis uppumast! 

Oluline on tabada ära õige hetk, sest ka kõige hinnatumad majanduseksperdid ei tegele ennustamisega, millal see lõplik „pauk“ ära käib! Olukorda ära kasutades tuleks seda võtta kui võimalust alustada millegi täiesti uuega, sest muutuvas keskkonnas võib raha ja soovitavate laenude väärtus ootamatult kallineda.

Fineto laenumaakler võiks olla esimene samm suunas, et saada turuolukorrast ning selles peituvatest võimalustest aru. Juhul kui ettevõttel on kohustustest prii kinnisvara, siis tasuks seda käsitleda kui vaba raha, mis aitaks hoo sisse saada mõnele lennukale ideele või valmistada ette keeruliseks ajaks. Oluline on saada oma vara väärtusele õiglane hinnang ning rakendada selle arvelt saadavad ressursid tööle maksimaalse tulemuse või hoopis kindlustunde nimel.

Põhimõte, mida siin tagatise vastu raha laenamisel silmas peame on väga lihtne – laenamine ehk raha ise on täna odavam kui kunagi varem. Tasub kiirelt tegutseda, sest tänases vääringus laenumaksed muutuvad tulevikus inflatsiooni mõjul laenajale soodsamaks. Tänased intressipakkumised on laenulepingutes vaat´, et ajalooliselt madalaimal tasemel ning kui siia juurde panna raha väärtuse langus ajas, siis tänased lepingujärgsed kuumaksed võivad aastate jooksul kahaneda ettevõtete jaoks lausa märkamatuks. 

Kahtlemata on see mõttekoht ning tõsise huvi korral on laenu soovivatel ettevõtetel tarvilik tegutseda pigem varem kui hiljem – kui mitte muuks, siis kasvõi võimaluste väljaselgitamise eesmärgil. Tasub teada, et ärilaen ei ole tingimata mõeldud vaid selleks, et alustada midagi täiesti „uut“. Kasu võivad sealt lõigata ka need ettevõtted, kellel juba kehtiv laenuleping sõlmitud, kuid kes soovivad paremaid tingimusi.